metaphoren
01-tranen 02-vuur 03-put 04-aarde
07-perdu 08-nourrir 05-abondance 06-dralen
09-jeuk 10-stollen    

METAPHORES is een serie intuïtieve collages van foto’s en tekst: fotobeelden.
“Door twee foto’s bij elkaar te plaatsen ontstaat er een nieuw beeld met een eigen betekenis. Er komen dan woorden in mij op, mooie woorden, soms frans, soms nederlands. Als ik naar vertalingen zoek vind ik weer andere mooie woorden, andere betekenissen. Zoals beelden kunnen ook woorden op vele manieren mooi zijn: qua beeld, klank, begrip. Maar ook verwondering oproepen, ontroering teweeg brengen, melancholie opwekken of simpelweg om een glimlach vragen. In de combinatie van beeld en tekst zoek ik die derde laag. De tweetaligheid helpt die betekenis vorm te geven. De twee talen zijn dan ook aanvullend en niet als pure vertaling bedoeld”